NK Sleepcare ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2551 เราเป็นผู้นำด้านการให้บริการเกี่ยวกับการตรวจและรักษาอาการนอนกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับแบบครบวงจร

เริ่มตั้งแต่การให้บริการตรวจการนอนหลับถึงที่บ้าน (Home sleep test) ทั้งแบบละเอียด (Type 2) และแบบจำกัดข้อมูล (Type 3) เรามีทีมงานเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ (Sleep technicians) ที่ผ่านการอบรมจากสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย และมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับโดยเฉพาะ เป็นผู้อ่านและวิเคราะห์ผลให้แก่ท่าน

หากแพทย์แนะนำการรักษาด้วยเครื่อง CPAP เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่อง CPAP จากบริษัท Philips ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เรามีเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมเพื่อมอบการรักษาที่ดีที่สุดให้แก่ท่าน นอกจากนี้เรายังมีทีมงานวิศกรคอยให้ความช่วยเหลือหากมีคำถามหรือในกรณีเครื่องของท่านมีปัญหา

ทีมที่ปรึกษาทางการแพทย์ (Medical Advisory Board)