ลงทะเบียนทดลอง CPAP ฟรี

ชื่อของคุณ* (ต้องใส่)

เบอร์โทรศัพท์* (ต้องใส่)

อีเมล์ของคุณ* (ต้องใส่)

ที่อยู่สำหรับส่งสินค้า

รุ่นที่ต้องการทดลอง

ท่านเคยตรวจ Sleep Test มาก่อนหรือไม่* (ต้องเลือก)
เคยตรวจแล้วยังไม่เคยตรวจ

หากยังไม่เคยตรวจ ท่านต้องการเข้ารับการตรวจ Sleep Test ก่อนหรือไม่* (ต้องเลือก)
ต้องการไม่ต้องการ

ค่า AHI ของท่าน

ชื่อแพทย์ที่รักษาท่าน (ถ้าทราบ)

ชื่อโรงพยาบาล

ท่านต้องการใช้สิทธิ์เบิกราชการหรือไม่* (ต้องเลือก)
ต้องการไม่ต้องการ

ท่านรู้จัก NK จากไหน* (ต้องเลือก)
ค้นหาจาก GoogleFacebookสื่อ Internet อื่นๆแพทย์แนะนำโรงพยาบาลคนรู้จักแนะนำโบรชัวร์งานสัมนาอื่นๆ

ข้อความเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ช่องที่มีเครื่องหมาย * ไม่สามารถว่างได้

เงื่อนไข:

  • กรณีที่อยู่จัดส่งอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ไม่มีค่ามัดจำ ถ้าที่อยู่ต่างจังหวัด ทางบริษัทจะเก็บเงินมัดจำล่วงหน้าเครื่องละ 3,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนหลังจากเราได้รับเครื่องคืนในสภาพเดิมเรียบร้อยแล้ว
  • ทางบริษัทให้ทดลองเครื่องได้ไม่เกิน 7 วันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว* (ต้องเลือก)

[mc4wp_checkbox]